THÔNG BÁO

Hiện nay Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung đang tạm thời dừng hoạt động để bảo trì.
Xin Quý khách thông cảm và vui lòng quay trở lại sau.

Xin trân trọng thông báo./.